Bolest kloubů a osteoartróza

Včasné rozpoznání symptomů a příčin Vám může pomoci ochránit Vaše klouby

Bolest kloubů

Bolest v jednom nebo více kloubech, jako např. v koleni, rameni, lokti, zápěstí, ruce, kyčli, kotníku či noze.

Může se snadno objevit, pokud jsou vazy nebo kloubní pouzdro vystaveny nadměrnému mechanickému namáhání. V tomto případě může dojít ke změnám ve struktuře kloubní chrupavky, čímž se sníží její schopnost odolávat mechanickému zatížení a smykovému tření. Bolest v koleni po přílišném namáhání nebo po sportu může být způsobena traumatickým zraněním menisku nebo nestabilitou kolenního kloubu.

 

Bolest kloubů, společně s dalšími faktory jako je rodinná anamnéza, nezdravý životní styl a vyšší věk, může být příznakem vzniku osteoartrózy. Toto chronické degenerativní a život omezující onemocnění má zásadní dopad na kvalitu života pacienta, jakož i na systém zdravotního pojištění.

Osteoartróza (OA)

Rizikové faktory osteoartrózy

Je známo, že riziko rozvoje osteoartrózy se zvyšuje s věkem, ačkoliv byly pozorovány významné rozdíly mezi stupněm osteoartrózy u pacientů stejného věku. Faktory ovlivňující osteoartrózu jsou vázány na genetické faktory (neměnné) nebo na životní styl (proměnné).

Možné symptomy

Z klinického hlediska může mít osteoartróza mnoho podob a je provázena různými příznaky a symptomy.

Různé typy bolesti při osteoartróze

Rozlišujeme dva typy bolesti kloubů: způsobené mechanickými podněty (např. zraněním) a způsobené biochemickými změnami v kloubu (např. zánětem).
V obou případech dochází postupně ke zhoršení funkce kloubu, k poškození okolních svalů a šlach a následekem toho ke specifickým potížím.

Bolest kloubů, společně s dalšími faktory, může být příznakem osteoartrózy. Odborné revmatologické společnosti klasifikovaly dvě formy onemocnění: primární a sekundární osteoartróza, a to v závislosti na tom, zda je či není identifikovatelná hlavní příčina.
Nejčastěji postiženými oblastmi jsou: bederní páteř (33 %), krční páteř (30 %), koleno (27 %) a kyčel (25 %).

Bolest kloubů

Osteoartróza (OA)

Podle příčiny vzniku rozlišujeme primární a sekundární osteoartrózu.
Předpokládá se, že příčina vzniku onemocnění u primární osteoartrózy má genetický základ.
Naopak u sekundární osteoartrózy se příznaky mohou objevit následkem úrazu, po prodělání různých metabolických onemocnění, při některých profesních činnostech či jiných onemocněních kostí. Onemocnění se může projevit v každém věku.

Nástup nemoci a prevence bolesti

Přestože bylo dosaženo významného pokroku v porozumění patogenetickým mechanismům u osteoartrózy (OA), dosud neexistuje jednoznačná léčba této choroby.

Osteoartróza je důsledkem kombinací několika rizikových faktorů, které vedou k poškození chrupavky. Klíčovým prvkem prevence je zhodnocení rizikových faktorů, především genetických, u nichž bylo prokázáno, že zvyšují pravděpodobnost vzniku onemocnění.
S přibývajícím věkem jsme stále více vystaveni rizikovým faktorům, což vede k nárůstu výskytu onemocnění kloubů.

Prevence osteoartrózy a bolesti kloubů probíhá na dvou úrovních.